Novinky


DOVOLENKA

24.06.2024

oznamujeme Vám, že dňa 12.7.2024 bude ambulancia GYNISIS zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

mrzí nás to, ale vzhľadom k obmedzeným personálnym a časovým kapacitám musíme pristúpiť k dočasnému obmedzeniu príjmu nových pacientiek. Potencionálne záujemkyne sa nám môžu ozvať, zanechať svoj kontakt a keď sa situácia zmení, prípadne sa uvoľní priestor odchodom inej pacientky budú z našej strany oslovené a pokiaľ bude záujem pretrvávať následne...

v poslednej dobe sa nám opakovane stáva, že niekoľko pacientiek počas dňa nepríde na vyšetrenie bez toho, aby nás na to upozornili. Vzhľadom k dlhším čakacím dobám na vyšetrenie a dopytu o skorší termín sme prinútení zaviesť poplatok za nevyužitý termín vo výške 15eur, pokiaľ nás vopred neupozorníte, že sa na objednaný termín nemôžete dostaviť (...

Začiatkom roka 2021 sa naša ambulancia zaradila medzi zopár pracovísk na Slovensku, v ktorej má lekár úspešne absolvovaný audit z meraní NT a je londýnskou spoločnosťou The Fetal Medicine Foundation zaradený aktuálne k dnešnému dňu medzi 13 slovenských NT špecialistov.

Prajeme Vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, plno oddychu a hlavne pevné zdravie. Všetko dobré do nového roku, nech nám prinesie všetkým vytúžené zmeny.

s obrovskou vďačnosťou Vás chcem informovať, že po náročnom úsilí sa nám podarilo presťahovať ambulanciu v relatívnej krátkej dobe do novovybudovaných priestorov na prízemí rodinného domu neďaleko od pôvodných priestorov ambulancie do ulice Súvoz /smer výstavisko/.

Vzhľadom k ukončeniu pôsobenia v ambulancii v Bánovciach nad Bebravou sa vytvoril priestor k úprave ordinačných hodín a aj na základe zvýšeného dopytu o dopoludňajšie termíny sme upravili ordinačné hodiny od 17.6.2019 nasledovne: