Prijímame nové pacientky

30.09.2021

Ako postupovať pri záujme o prestup do našej ambulancie:

1. Môžete sa prísť osobne zaregistrovať a podpísať dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou- v čase ordinačných hodín po 9tej a mimo obednej prestávky 12-13 (pozor stredy neordinujeme). K registrácii si stačí priniesť kartičku poistenca.

2. Dostanete od nás výmenný lístok so žiadosťou o odregistrovanie pre súčasného gynekológa, ktorému lístok buď zanesiete osobne alebo pošlete poštou a na jeho základe Vás lekár od seba odhlási a pošle nám Vašu zdravotnú dokumentáciu alebo jej výpis (prípadne Vám ju vydá do ruky). 

3. Pre urýchlenie administratívy môžete priniesť do ambulancie vyplnený anamnestický dotazník, ktorý nájdete nižšie.

4. Taktiež je možná príprava registrácie online- na konci textu nájdete anamnestický dotazník, ktorý vyplnený pošlite emailom na adresu gynisis.tn@gmail.com. Po odoslaní emailom je nevyhnutné sa v krátkej dobe osobne zastaviť v ambulancii podpísať dohodu. 

Po registrácii a podpísaní dohody u nás dostanete od nás výmenný lístok pre súčasného gynekológa, ktorý mu zanieste osobne alebo pošlete poštou aby Vás od seba odhlásil

5. Po nahodení údajov do nášho systému Vám zašleme pozvánku na vytvorenie konta na moji lekári digital, kde sa potom viete priamo sama objednať alebo s nami chatovať.  https://www.lekar.digital/login

5. Ak nie ste evidovaná u žiadneho gynekológa na Slovensku registrácia môže byť priamo spojená s vyšetrením, na ktoré sa môžete objednať emailom alebo telefonicky 0944 122 329. 

Ak sa nedovoláte do ambulancie, napíšte nám správu s Vašim celým menom a dôvodom telefonátu.


Ak potrebujete termín zrušiť volajte do ambulancie alebo napíšte email