CenníkPrijatie novej pacientky do zdravotnej starostlivosti mimo obvodu                     0


                                                                                         
Objednanie                                                0€


Nezrušenie termínu objednávky

ak nás neupozorníte deň vopred,resp do 8:00 rána v deň termínu, že sa nemôžete dostaviť bude Vám účtovaný poplatok za nevyužitý termín                                    

                                                                 15€Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1x ročne
(vaginálne vyšetrenie, onkocytologický ster z krčka maternice, palpačné gynekologické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, palpačné vyšetrenie prsníkov)
                                                                            0€


Samoplatca                                                   60€ Vyšetrenie jednorázovým, plastovým, sterilným materiálom
                                                                           2€LBC cytologický ster z krčka maternice (cena za špeciálny odberový materiál)
                                                                        25€Regulácia menštruačného cyklu na vlastnú žiadosť - posun menzes
                                                                         10€Nastavenie pacientky na hormonálnu antikoncepciu na 1 rok / aj cez e-recept/
                                                                           7€Odber krvi pri hormonálnej antikoncepcii na vlastnú žiadosť pacientky
                                                                         13€

/nehradené ZP-cena za odber krvi vrátane ceny za vyšetrované parametre podľa cenníka laboratória/Zavedenie vnútromaternicového telieska- IUD/ IUS
                                                                         60€Vybratie vnútromaternicového - IUD telieska/ IUS
                                                                         10€Vystavenie žiadosti na sterilizáciu vrátane odberov
                                                                         25€Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť (aj elektronicky)
                                                                         10€Vyšetrenie nepoistenej pacientky
                                                                         35€Ultrazvukové vyšetrenie- folikulometria (doplatok)
                                                                         10€Ultrazvukové transvaginálne vyšetrenie nepoistenej pacientky
                                                                         20€Poradenstvo a konzultácia

(+ za každých ďalších 15 minút)

                                                                         20€Vyšetrenie poistenej pacientky na vlastnú žiadosť
                                                                         15€

(mimo pravidelných ročných prehliadok, napr. vstup do zamestnania) 


Elektronické zasielanie výmenných lístkov, žiadaniek, prípadne inej vyžiadanej dokumentácie pacientkou
                                                                            2€Administratívne potvrdenie zdravotného stavu na komerčné účely
                                                                         10€

+ kópia zo zdravot. dokumentácie 1strana 2€
Preventívna starostlivosť v gravidite
(laboratórne odbery a pravidelné prehliadky tehotných v prenatálnej poradni v doporučených intervaloch)                           0€Ultrazvukové vyšetrenie tehotnej v 10., 20., 30. týždni - 3x počas gravidity
ďalšie ultrazvukové vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia                              0€1. trimestrálny skríningový ultrazvuk s konzultáciou
(neregistrované pacientky- cena 55 eur)
                                                                         40€

1.trimestrálny morfologický ultrazvuk s meraním šijového prejasnenia a stanovením miery rizika trizómie 21 (Downov syndróm) podľa Fetal Medicine Foundation in London 


Ultrazvukové vyšetrenie v 36. týždni gravidity s meraním prietokov v pupočníkovej cieve a s odhadom hmotnosti plodu (doplatok)                                                      10€Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite na žiadosť tehotnej v I., II. alebo v III. trimestri
                                                                         20€Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite / neregistrované alebo bez zdravotného poistenia/

v závislosti od rozsahu a typu vyšetrenia €

I., II, III. trimester, meranie šijového prejasnenia, morfologický ultrazvuk 

            
Kardiotokografické vyšetrenie (CTG) na žiadosť tehotnej
                                                                            7€Skríning tehotenskej cukrovky
                                                                            5€Fotka z ultrazvukového 2D vyšetrenia (čiernobiela)
                                                                            3€Fotka z ultrazvukového 3D vyšetrenia (čiernobiela)
                                                                            6€3D/4D ultrazvuk v gravidite s popisom pre potreby pacientky
                                                                         50€Tehotenský test na žiadosť pacientky
                                                                            7€Vyšetrenie, vykonanie odberu krvi a vypísanie žiadosti pred umelým prerušením tehotenstva
                                                                         35€Odber krvi do uzavretého systému (skúmavka) + cena podľa cenníka laboratória na vlastnú žiadosť
                                                                            5€Odber kultivácie (transportné médium) + cena podľa cenníka laboratória na vlastnú žiadosť
                                                                            3€Malé chirurgické zákroky - minibiopsia / s lokálnou anestézou + 5e/
                                                                         15€Lokálne ošetrenie vonkajších rodidiel alebo vagíny
                                                                         10€Výplach pošvy borax glycerínom
                                                                            3€


Vyšetrenie nad rámec ordinačných hodín 

                                                                         30€

                                                                           Cenník