Šťastné a veselé Vianoce

23.12.2020

Prajeme Vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, plno oddychu a hlavne pevné zdravie. Všetko dobré do nového roku, nech nám prinesie všetkým vytúžené zmeny.