NT špecialista

25.01.2021

Začiatkom roka 2021 sa naša ambulancia zaradila medzi zopár pracovísk na Slovensku, v ktorej má lekár úspešne absolvovaný audit z meraní NT a je londýnskou spoločnosťou The Fetal Medicine Foundation zaradený aktuálne k dnešnému dňu medzi 13 slovenských NT špecialistov.

https://www.fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist