ZMLUVA S VŠZP

09.04.2019

S radosťou Vám oznamujeme, že má naša ambulancia podpísanú zmluvu so všeobecnou zdravotnou poisťovňou platnú od 15.5.2019.