Pridelený obvod TSK

04.03.2019

Mesto Trenčín neustále rastie a zväčšuje svoje svoje zastavené územie o nové ulice. Každý z nás má mať možnosť obrátiť sa na lekára prvého kontaktu, medzi ktorých svojim spôsobom patrí aj gynekológ. Trenčiansky samosprávny kraj nám pridelil pri vzniku našej ambulancie ulice Hroznová, Vladimíra Predmerského, Jána Prháčka, Na Kameni, Rovná a Námestie Sv. Rodiny. Ženy z týchto ulíc sa pri hľadaní gynekológa môžu obrátiť na nás.

Samozrejme však registrujeme v našej ambulancii  ženy aj mimo pridelený obvod.