1. trimestrálny skríningový ultrazvuk

28.01.2020

Vážené pacientky, nastávajúce mamičky

Dávame Vám do pozornosti, že od začiatku roka 2020 je v našej ambulancii možnosť absolvovať prvotrimestrálny skríningový ultrazvuk s možnosťou prerátania rizika na Downov syndróm v softvéri Astria na základe medzinárodne uznávaného certifikátu pre meranie šijového prejasnenia / NT= nuchal translucency /, vydaného Fetal Medicine Foundation /FMF/ v Londýne.  Tu si môžte pozrieť zoznam certifikovaných lekárov, ktorých vyšetrenie NT akceptujú v laboratóriach alebo genetických ambulanciách:  https://www.fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT

Ultrazvuk sa vykonáva od 11+0 do 13+6 týždňa tehotnosti ( ideálne 12+0 až 12+6 ). Počas vyšetrenia sa vyhľadávajú hrubé štrukturálne odchýlky vo vývoji orgánov a systémov plodu a zhodnocuje prítomnosť znakov (markerov) spojených s niektorými chromozomálnymi vadami ako je Downov syndróm (trizómia 21), Edwardsov syndróm (trizómia 18), Patauov syndróm (trizómia 13), Turnerov syndróm (monozómia X) a ďalšie. Tieto genetické anomálie sa prejavujú štrukturálnymi zmenami plodu, ktoré môžu byť niekedy veľmi nápadné, inokedy sotva badateľné.

Toto ultrazvukové vyšetrenie je súčasťou kombinovaného skríningu, ktorý pozostáva z vyšetrenia krvi matky s určením hladín koncentrácie hormónov b-HCG a PAPP-A a spolu s vekom matky, veľkosťou plodu a spomínaného NT, teda množstva tekutiny nahromadenej v podkoží v oblasti záhlavia plodu sa vypočítava riziko postihnutia plodu na Downov syndróm.

Tento prvotrimestrálny skríning kombinovaným testom umožňuje zachytiť okolo 90% postihnutých plodov a je teda omnoho presnejší ako biochemický skríning /tzv. triple test/ v druhom trimestri tehotenstva.